A XXXIV. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát

EMBER ÉS TECHNOLÓGIA -
A KARBANTARTÁS JELEN ÉS FENNTARTHATÓ JÖVOJE


címmel

2022. április 25-26-án Veszprémben rendezzük. 

A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:

A rendezvény célja:

A tanácskozás szakmai témakörei:

Kinek ajánljuk?

A konferenciával segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozások vezetői és a tárgyieszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalatok szervezeti egységeinek (üzemfenntartás, termelésirányítás, minőségbiztosítás, beruházás, projektirányítás, informatika, diagnosztik,   kontrolling és a tudástranszfer) szakemberei számára.

A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: értékképzési képesség, megbízhatóság, precizitás, karbantartás kiválósága, környezettudatos gondolkodás, fenntarthatóságra tervezés, a változtatási hajlandóság és a többszempontú megközelítés erosödése.

A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként a hazaiakon kívül – nemzetközileg elismert – elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.

Jelentkezési határidő: 2022. március 31.

 

A konferencia szervezőbizottsága:

Szentes Balázs 

† Dr. Gaál Zoltán

Dr. Csizmadia Tibor 

Magyar Lajos

Dr. Hegedus Csaba 

 Nyeste Zsolt

Sóti Csaba