A XXXVI. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát

A DIGITALIZÁCIÓ HATÁSA

A XXI. SZÁZADI KARBANTARTÁSBAN

címmel

2024. április 18-19-én Veszprémben rendezzük. 

A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:

A rendezvény célja:

A tanácskozás szakmai témakörei:

Kinek ajánljuk?

A konferenciával segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozások vezetői és a tárgyieszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalatok szervezeti egységeinek (üzemfenntartás, termelésirányítás, minőségbiztosítás, beruházás, projektirányítás, informatika, diagnosztika,   kontrolling és a tudástranszfer) szakemberei számára.

A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: értékképzési képesség, megbízhatóság, precizitás, karbantartás kiválósága, környezettudatos gondolkodás, fenntarthatóságra tervezés, a változtatási hajlandóság és a többszempontú megközelítés erosödése.

A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként a hazaiakon kívül – nemzetközileg elismert – elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.

Jelentkezési határidő: 2024.03.31.

 

A konferencia szervezőbizottsága:

Dr. Csizmadia Tibor

† Dr. Gaál Zoltán

Szentes Balázs 

Magyar Lajos

Dr. Hegedus Csaba

Dr. Ködmön István

Nyeste Zsolt

Sóti Csaba