A XXXIII. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát

A DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ HATÁSAI ÉS KITÖRÉSI LEHETŐSÉGEI A COVID UTÁNI IDŐSZAK KARBANTARTÁSÁBAN

címmel

2021. szeptember 27-28-án Veszprémben rendezzük, a pandémiás helyzet függvényében.

A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:

A rendezvény célja:

A tanácskozás szakmai témakörei:

Kinek ajánljuk?

A konferenciával segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozások vezetői és a tárgyieszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalatok szervezeti egységeinek (üzemfenntartás, termelésirányítás, minőségbiztosítás, beruházás, projektirányítás, informatika, kontrolling és a tudástranszfer) szakemberei számára.

A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: értékképzési képesség, megbízhatóság, precizitás, karbantartás kiválósága, környezettudatos gondolkodás, fenntarthatóságra tervezés, a változtatási hajlandóság és a többszempontú megközelítés erosödése.

A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként a hazaiakon kívül – nemzetközileg elismert – elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.

 

A konferencia szervezőbizottsága:

Dr. Gaál Zoltán

Magyar Lajos

Dr. Csizmadia Tibor

Dr. Hegedűs Csaba

Nyeste Zsolt

Szentes Balázs