A XXXI. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát

A karbantartás az idő és a tudás szorításában

címmel

2019. április 15-16-án Veszprémben rendezzük


A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:

A rendezvény célja:

A tanácskozás szakmai témakörei:

Kinek ajánljuk?

A tanácskozással segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozások vezetői és az állóeszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalatok szervezeti egységeinek (üzemfenntartás, termelésirányítás, minőségbiztosítás, beruházás, projektirányítás, informatika, kontrolling és a tudástranszfer) szakemberei számára.

A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: értékképzési képesség, megbízhatóság, precizitás, karbantartás kiválósága, környezettudatos gondolkodás, fenntarthatóságra tervezés, a változtatási hajlandóság és a többszempontú megközelítés erosödése.

A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként a hazaiakon kívül – nemzetközileg elismert – elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.

Jelentkezési határidő: 2019. március 31.

A Konferencia szervezőbizottsága:

Dr. Gaál Zoltán

Dr. Csizmadia Tibor

Magyar Lajos

Nyeste Zsolt

Szentes Balázs