A XXIV. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát

''Karbantartás a hatékonyság és a fenntarthatóság szolgálatában"

címmel

2012. június 4-5-én Veszprémben rendezzük

 

A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:

A rendezvény célja:

Kinek ajánljuk?
A tanácskozással segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozási vezetők, az állóeszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalati szervezeti egységek (üzemfenntartás, termelésirányítás, beruházás, projektirányítás, informatika, controlling) szakemberei számára.
A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: teljesítőképesség, megbízhatóság, pontosság, terhelhetőség, az információfeldolgozás képessége. 

A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként a hazaiakon kívül – nemzetközileg elismert – osztrák, német elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.

Korábbi évek konferenciáiról készült képek, vedeók.