A XXVII. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát

'Élenjáró karbantartás, mint a vállalkozásirányítás sikerének előfeltétele"

címmel

2015. április 16-17-án Veszprémben rendezzük

 

A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:

A rendezvény célja:

Kinek ajánljuk?
A tanácskozással segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozási vezetők, az állóeszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalati szervezeti egységek (üzemfenntartás, termelésirányítás, beruházás, projektirányítás, informatika, controlling) szakemberei számára.

A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: versenyképesség, megbízhatóság, pontosság, terhelhetőség, környezettudatos gondolkodás, az információfeldolgozás és stratégiában történő gondolkodás képessége. 

A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként a hazaiakon kívül – nemzetközileg elismert – osztrák, német elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.