A XXVI. nemzetközi részvételű karbantartási konferenciát

''Karbantartás szerepe az üzleti folyamatok újragondolásában"

címmel

2014. június 2-3-án Veszprémben rendezzük

 

A konferencia szervezését megalapozó környezeti hatások:

A rendezvény célja:

Kinek ajánljuk?
A konferencia megszervezésével segítséget kívánunk nyújtani a vállalkozások vezetői, az állóeszköz-gazdálkodás korszerűsítésében érintett vállalati szervezeti egységek szakemberei, irányítói, folyamatmérnökei, berendezésmérnökei számára.

A konferencia eredményeképpen az alábbi kompetenciák területén várható pozitív elmozdulás: versenyképesség, megbízhatóság, pontosság, terhelhetőség, környezettudatos gondolkodás, az információfeldolgozás és stratégiában történő gondolkodás képessége. 

A konferencia célkitűzésének megfelelően előadóként a hazaiakon kívül – nemzetközileg elismert – osztrák, német elméleti és gyakorlati szakembereket kérünk fel.